• TORBA KANUN TASARISINDA YER ALAN VERGİSEL DÜZENLEMELER

  • İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ MECLİSTE

  • KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TARAFINDAN VERİ SORUMLULARI SİCİLİ'NE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU YAYIMLANMIŞTIR.

  • ÜLKE BAZLI RAPORLAMAYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU HAKKINDA DUYURU YAYIMLANDI

  • KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN YENİ KARAR ÖZETİ YAYIMLANMIŞTIR

Sayı 12

AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ 31 EKİM’E KADAR UZATILMIŞTIR

Devamı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE GEÇMİŞ İŞLEMLER İLE İLGİLİ MENŞE ŞAHADETNAMELERİNİN SONRADAN İBRAZ EDİLEBİLMESİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Devamı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ MECLİSTE

Devamı

İŞÇİNİN E-MAİL HESABININ İŞVEREN TARAFINDAN İNCELENMESİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARI

Devamı

AVRUPA KOMİSYONU BRADCOM’UN TAAHHÜT PAKETİNİ ONAYLADI

Devamı

AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ 31 EKİM’E KADAR UZATILMIŞTIR

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Uyum

AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ 31 EKİM’E KADAR UZATILMIŞTIR

Devamı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE GEÇMİŞ İŞLEMLER İLE İLGİLİ MENŞE ŞAHADETNAMELERİNİN SONRADAN İBRAZ EDİLEBİLMESİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Devamı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ MECLİSTE

Devamı

İŞÇİNİN E-MAİL HESABININ İŞVEREN TARAFINDAN İNCELENMESİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARI

Devamı

AVRUPA KOMİSYONU BRADCOM’UN TAAHHÜT PAKETİNİ ONAYLADI

Devamı

AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ 31 EKİM’E KADAR UZATILMIŞTIR

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Devamı